Welkom

 

 

 

 

Fijn dat je er bent

Wij zijn trots op Heemskerk en willen zorgen dat onze gemeente  ook in de toekomst aantrekkelijk blijft om te wonen, werken, winkelen en te recreëren.

Daarbij moeten we koesteren wat waardevol is. Maar ook ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen. Want de wereld om ons heen blijft veranderen. Soms gaat dat ineens heel snel, zoals we nu zien in deze Coronatijd.

Dit vraagt flexibiliteit en veerkracht. Maar ook een heldere koers met duidelijke ambities waarop we kunnen varen. Die we kunnen aanpassen als dat nodig is.

De toekomst maken we samen. Als richtsnoer daarvoor hebben we nu een Omgevingsvisie. Daarin staan onze ambities voor een duurzame, dorpse en vernieuwende leefomgving. Niet als star eindbeeld maar als uitnodigend vertrekpunt! 

Daarom dagen we iedereen uit om mee te doen en mee te blijven denken.

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze gemeente. Bijvoorbeeld over:

  • waar en hoe we willen wonen;
  • het ondernemersklimaat in het centrum en op de bedrijventerreinen;
  • de bereikbaarheid per fiets en auto van Heemskerk;
  • de inrichting van de openbare ruimte;
  • de opwekking van duurzame energie;
  • de maatregelen om in te spelen op klimaatverandering;
  • het behoud van de natuur en het cultureel erfgoed.

De omgevingsvisie geeft ondernemers, bewoners, organisaties en de gemeente houvast in de ontwikkeling van Heemskerk tot 2040.

Nu de uitvoering!

Wij zijn inmiddels klaar! Op 1 februari 2021 is de Omgevingsvisie Heemskerk 2040 unaniem door de gemeenteraad vaststgesteld. U vindt de omgevingsvisie hier.

Nu komt het er op aan onze ambities waar te maken. Dat kan en wil de gemeente niet alleen. Maar doen we samen met iedereen.  Of je nu een inwoner, ondernemer of organisatie bent.  

Jouw inzet blijft belangrijk. Want Heemskerk is ook van jou.

Meld je aan met een initiatief via omgevingsvisie@heemskerk.nl

 

 

 

Laatste nieuws

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Laatste nieuws","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"187713"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"5000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Agenda

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda ","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
Cookie-instellingen